Disclaimer

Disclaimer Brikkels

De informatie op Brikkels.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Brikkels.
Brikkels doet dit met veel passie en uiterste zorg om zo een actuele en compleet mogelijke inhoud op Brikkels.nl te hebben. Echter is het mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden en er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud en Brikkels kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Brikkels.nl geschikt is voor het doel waarvoor u het wilt gebruiken. Tevens is het mogelijk dat er via Brikkels.nl toegang wordt verleend tot sites van derden, ook dan kan Brikkels niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik en/of de (correcte) inhoud van deze sites en hoe zij omgaan met uw (persoons) gegevens. Wij adviseren u daarom om de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden te lezen indien deze aanwezig zijn. De informatie op Brikkels.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat de site continu foutloos zal draaien en aanvaarden dan daarop ook geen aansprakelijkheid.

Kortom: Brikkels is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de internetpagina van Brikkels.nl of derden beschikbaar is.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Brikkels. Brikkels kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Ook niet indien deze websites het logo van Brikkels.nl bevatten. Wij wijzen u erop dat (de inhoud van) deze websites niet zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Naast de website is het ook mogelijk om te reageren via Facebook. Het feit dat er een reactie te lezen is op de website en/of Facebook betekent niet dat Brikkels deze mening deelt of ondersteunt. Hier kunnen wij dan ook niet voor instaan of aansprakelijk voor worden gesteld. Hetzelfde geldt voor de (win)acties die u hier kunt tegenkomen. Brikkels is niet verantwoordelijk voor de antwoorden die worden gegeven en mochten er onverhoopt antwoorden verloren gaan zijn wij niet aansprakelijk. Mocht u de winnaar zijn en reageert u niet dan zijn wij gerechtigd om de prijs aan een ander te verstrekken.

Copyright

Brikkels behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van Brikkels.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Brikkels.nl mag zonder schriftelijke toestemming van Brikkels openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren dient in dat geval te geschieden met bronvermelding. Ditzelfde geldt voor onze facebookpagina. 

Aanvaarding

Deze disclaimer is van toepassing - u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven - indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.

 Poll

Met de motor op vakantie?


Ja Nee

Contact

Vragen of opmerkingen? neem hier contact met ons op!

Motor Marktplein

Wilt u als dealer uw motoren aanbieden via het Motor-Marktplein dan kunt u zich hier aanmelden

KW - PK

KW
PK